T-SQL שאילתות

תוכן העניינים

פרק 1 – עיבוד לוגי של שאילתות
פרק 2 – עיבוד פיסי של שאילתות
פרק 3 – כוונון שאילתות
פרק 4 – תת-שאילתות, ביטויי טבלה ופונקציות דירוג
פרק 5 – Joins ופעולות סטים
פרק 6 – פונקציות צבירה של נתונים וסיבוב על ציר
פרק 7 – TOP ו-APPLY
פרק 8 – שינוי נתונים
פרק 9 – גרפים, עצים, היררכיות ושאילתות רקורסיביות
נספח א: חידות היגיון

אודות הספר

T-SQL ספר זה מיועד לתוכניתני ומנהלי מסדי נתונים מנוסיםהנדרשים לכתוב שאילתות
הספר מכסה שאילתות מתקדמות ומניח שיש לך כבר הבנה טובה של הרמה הבסיסית והבינונית של הנושאים המכוסים ושאתה מוכן להמשיך לרמה הבאה

מבנה הספר

T-SQL-ספר זה הוא הראשון בשני כרכים והוא מכסה שאילתות מתקדמות ב
הכרך השני (שלא תורגם לעברית) מניח שקראת את הכרך הראשון או שיש לך רקע מתאים והוא מכסה תכנות מתקדם בשפה
Inside Microsoft SQL Server 2005: T-SQL Programming

פרק לדוגמא

פרק 1 – עיבוד לוגי של שאילתות – להורדה

קוד להורדה

הערה בנוגע לזכויות יוצרים: הינך מורשה להוריד את הקוד רק במידה שהינך מחזיק בעותק חוקי של הספר.

קוד לספר שאילתות T-SQL

מאת: איציק בן-גן
סופרים אורחים: לובור קולר, דיין סרקה
הקדמה מאת: דיויד קמפבל
עורך טכני: סטיב קאס
מתרגם: איציק בן-גן
תאריך הוצאה לאור: מרץ 2006
978-0735623132 :ISBN-13
0735623139 :ISBN-10
750 עמודים